FIGUR:Utløsning av togvei3

Figur: Utløsing av togvei (f.eks. utkjørtogvei)