FIGUR:Utløsning av togvei4

Figur: Utløsing av togvei (f.eks. togvei på blokkstrekning)