Kontaktledning/Prosjektering/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2017
Hopp til: navigasjon, søk

1 Hensikt og omfang

Dokumentet skal sikre at Bane NORs krav til prosjektering av mate-forsterknings-og forbigangsledning blir ivaretatt. Kravene i dette dokumentet skal følges ved prosjektering av nye kontaktledningsanlegg og ved prosjektering av utvidelser og forandringer i bestående anlegg.

På de områder hvor det ikke er gitt prosjekteringsmessige krav i dette kapittel gjelder [FEF].

2 Mateledning

2.1 Dimensjonering

Dimensjonering av mateledningen skal baserer seg på 15 kV nominell spenning og 16 ⅔ Hz.

Mateledningens tverrsnitt: skal bestemmes etter kontaktledningsanleggets overføringsevne.

  1. Utførelse: System 20 (A, B og C) - skal dimensjoneres for 600 A kontinuerlig last.
  2. Utførelse: System 25 - skal dimensjoneres for 800 A kontinuerlig last.

Mateledningen skal normalt utføres som uisolert enlederline.

Mateledningen skal ha samme isolasjonsnivå som kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Høyspenningsanlegg.

Avstanden mellom spenningsførende del av kontaktledningsanlegget og mateledningen skal være minimum 2,0 m.

2.2 Fremføring og forlegning

Mateledningen skal ikke føres over lasteområder, lastespor og plattformer.

Mateledningen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.

Mateledningen kan fremføres på kontaktledningsanleggets masterekke.

  • Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Felles elektro

Returkabel fra skinne og matekabel skal forlegges parvis i samme kabelkanal.

2.3 Tilkobling

Mateledningen skal tilkobles både kontakttråd og bæreline.

Se også Banestrømforsyning/Prosjektering/Mate- og returkabel#Tilkobling av matekabel til kontaktledningsanlegget.

3 Forsterkningsledning

3.1 Dimensjonering

Dimensjonering av forsterkningsledningen baserer seg på 15 kV systemspenning og 16 ⅔ Hz.

Forsterkningsledningens tverrsnitt dimensjoneres etter maksimalt forventet effekt som vil bli overført..

Forsterkningsledningen skal ha samme isolasjonsnivå som kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Høyspenningsanlegg.

Forsterkningsledningen utføres normalt som uisolert enlederline.

3.2 Fremføring, forlegning og tilkobling

Forsterkningsledningen skal ikke føres over lasteområder, lastespor og plattformer.

Forsterkningsledningen skal festes til isolatorer på master og åk.

Ved tosidig mating skal forsterkningsledningen normalt bygges fra hvert matepunkt ut til ⅓ av avstanden mellom matepunktene.

Ledningen kan føres på kontaktledningsanleggets masterekke. Ledningens avgreninger skal tilkobles både kontakttråd og bæreline.

Det skal benyttes forsterket oppheng der det ferdes folk. Normalt vil dette være ved stasjoner og planoverganger.

Forsterkningsledninger kan legges som høyspentkabel der hvor det er hensiktsmessig.

  • Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Felles elektro

4 Forbigangsledning

4.1 Forbigangsledning på stasjoner

Forbigangsledningen fører strømmen over en stasjon eller et større sporarrangement slik at normal matesituasjon kan opprettholdes ved lokale strømbrudd på stasjonen. Forbigangsledning kobler normalt sammen ledningsnettet på fri linje i en serie og blir som en “bro” over stasjonsområdet.

Det bør benyttes forbigangsledning på alle stasjoner.

4.2 Dimensjonering og fremføring

Forbigangsledningen utføres normalt som uisolert enlederline og festes til isolatorer på master og åk. Ledningen kan føres på kontaktledningsanleggets masterekke eller på separat masterekke. Ledningens avgreninger skal tilkobles både kontakttråd og bæreline.

Ledningens tverrsnitt skal tilsvare kontaktledningsanleggets overføringsevne.

Forbigangsledningen skal ikke føres over lasteområder, lastespor og plattformer.

Det skal benyttes forsterket oppheng der det ferdes folk. Normalt vil dette være ved stasjoner og planoverganger og parallellføringer langs veier.

Forbigangsledninger kan legges som høyspentkabel der hvor det er hensiktsmessig.

5 Autotransformatorsystem

AT-ledninger skal dimensjoneres som beskrevet i kapittel 9 (Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning),