Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming Dobbel kontakttråd

< Kontaktledning‎ | Prosjektering og Bygging‎ | Mekanisk utforming


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg med mekanisk utforming med dobbel kontakttråd.

2 Anvendelsesbetingelser

  • Mekanisk utforming Dobbel kontakttråd er utarbeidet for bruk på steder med dårlig plass, det vil si i trange tunneler og under lave konstruksjoner og overbygg.
  • Maksimal hastighet for utformingen er 100 km/h.
  • Kontaktledningen må prosjekteres detaljert for hvert enkelt tilfelle.
  • Teknisk beskrivelse av utformingen er her: EH-800056-000.

3 Utforming av Dobbel kontakttråd

Utformingen Dobbel kontakttråd utformes med to kontakttråder i tett oppheng. Lengdeprofilet er vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for Dobbel kontakttråd.

TRV:00807

a) Kontakttråd: Det skal brukes to like kontakttråder av type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

  1. Unntak: Andre kontakttråder definert i EN 50149 med større tverrsnitt kan alternativt benyttes. Innspenningskraft, spennlengde og maksimal hastighet må da tilpasses særskilt for den aktuelle kontakttråden.

TRV:00808

b) Innspenningskraft: Hver kontakttråd skal ha en nominell innspenningskraft på 13 kN.

TRV:00809

c) Spennlengde: Maksimal spennlengde skal være 12 m.

TRV:00810

d) Hastighet: Maksimal hastighet skal være 100 km/h.

TRV:00811

e) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 12 m spennlengde er 0,12 mm/N.

Nedhenget i kontakttråden mellom mastene er gitt av spennlengden og innspenningskrafta.

TRV:00812

f) Ledningspartlengde: Avstanden mellom fastpunkt og avspenning skal ikke overskride 192 meter.