Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg - Sporbarhet for komponenter og systemer

1 Sporbarhet

Dette vedlegget omfatter oversikt over komponenter innen lavspenningsanlegg det kreves sporbarhet for i henhold til sporbarhet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.

1.1 Sporbarhet fra produksjon/leverandør

Utvalgte komponenter/systemer bør fra produsent/leverandør merkes med:

 • Produsentens navn
 • Komponenttype/nummer
 • Eventuelt også produksjonsår eller -dato

Følgende komponenter bør ha slik merking:

 • Sikringer og effektbrytere
 • Lastbrytere over 63 A
 • Togvarmeposter
 • Batterier
 • Nødlysarmaturer

Følgende komponenter bør i tillegg ha unikt serienummer per komponent:

 • Transformatorer (10 kVA og større)
 • Reservestrømsaggregater
 • UPS
 • Gruppeskap for sporvekselvarme
 • Energimålere

1.2 Sporbarhet for plassering

Følgende komponenter skal være registrert slik at man kan spore hvor i anlegget de er plassert:

 • Større transformatorer (fra 10 kVA)
 • Reservestrømsaggregater
 • UPS
 • Nødlysarmaturer
 • Batterier for nødlys
 • Batterier for UPS
 • Startbatterier for aggregater
 • Fordelingsskap med målepunkt fra netteier
 • Togvarmeposter
 • Gruppeskap for sporvekselvarme
 • Energimålere

Registrering skal gjøres i BaneData.