NSB trykk oversikt

NSB-trykk med jernbanetekniske krav

I perioden 1952-1990 ble det gitt ut en rekke trykk som beskrev regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbane i Norge. En del av disse trykkene er det lenket til nedenfor:

Trykk nr. Navn Utgitt Sist
rev.
Merknader Varig lenke
302 Banetekniske forutsetninger for togfremføringen 1980 1985 Trykk 302.1 ble utgitt i 1985, mens 302.2 aldri ble utgitt (et ukast ble skrevet av Jacobus Meulman) https://hdl.handle.net/11250/2568092
305 Regler for nye baner og linjeomlegginger Ble skrevet av Jacobus Meulman rundt 1990. Ble benyttet som underlag for kapittelet Sporets trasé i Teknisk regelverk.
325 Jernbanens faste eiendommer 1982 1986 Opprinnelig utgitt trykk ble supplert med regler for gjerdehold i 1986 https://hdl.handle.net/11250/2568114
340 Bruhåndbok 1980 Kun del 2 Lastforskrifter og del 15 Regler for vedlikehold og tilsyn av bruer ble utgitt https://hdl.handle.net/11250/2568122
360 Underbygning 1990 https://hdl.handle.net/11250/2568127
370 Instrukser for tjenestemenn ved baneavdelingen 1952 1983 Utgitt 1952 med tittel Forskrifter for linjetjenesten https://hdl.handle.net/11250/2600860
373.1 Montering og innlegging, tilsyn og vedlikehold,
renhold og smøring av sporveksler
1952 1989 https://hdl.handle.net/11250/2600731
373.2 Forskrifter for vedlikehold og annet arbeid langs linjen 1952? 1986
373.3 Elektriske anlegg. Bestemmelser for linjepersonalet 1952? 1986
373.4 Helsveist spor. Forskrifter for bygging, vedlikehold og tilsyn
1984 1987
373.5 Utfylling av skinnebruddsrapporter
373.6 Katalog over brudd og feil i skinner
373.7 Forskrifter for renhold m.m. av signaler, signalmerker og
signalskiver
1983
375 Teknisk informasjon : maskiner og redskap for Baneavdelingen 1974 https://hdl.handle.net/11250/2600733
380 Overbygningsnormaler 1968 1972 https://hdl.handle.net/11250/2600740
383 Lærebok for linjepersonalet 195? 1990