Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

Utforming av mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

  • Mekanisk stengsel skal bestå av manuell bom med enveis 900 slagretning
  • Stengsel kan bestå av en eller 2 bommer (for sikk-sakk passering)
  • Bommer skal være utstyrt med fjærbelastet mekanisme som automatisk lukker bommen etter bruk
  • Bom bør utstyres med skilt Stopp ved planoverganger
  • Utforming og plassering av bommer skal i minst mulig grad å hindre sikt mot spor
  • Avstand til spor skal sikre at bom ikke kommer i konflikt med minste tverrsnitt.
Figur 1: Mekanisk stengsel - enkel bom
Figur 2: Mekanisk stengsel - dobbel bom