Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer

1 Utforming av varselindikator

En varselindikator er et varselfelt som legges for å varsle farer som sikkerhetssonen og plattformkant. Varselindikatoren legges fortrinnvis med flattoppede kuler (knotter av kuler kan også brukes) i parallelle eller forskjøvede rader. Det taktile mønsteret skal være 5 (+/-1) mm høyere enn plattformen for øvrig med innbyrdes avstand (c/c-avstand) mellom kulene på 50-70 mm. Kulene skal ha en bredde nederst på 25-35 mm, jf. Figur 1.


Figur 1: Snitt gjennom taktil varselindikator i sikkerhetssone på plattform


Den taktile overflaten på varselindikatoren skal kunne kjennes gjennom skoene når man går på indikatoren og når man bruker hvit stokk.


Varselindikatoren skal ha en bredde på minst 400 mm.


Det er en fordel at varselindikatoren dekker så stor del av sikkerhetssonen som mulig. Årsaken til dette er at en viktig funksjon til varselindikator er å hindre at personer står og venter på tog i sikkerhetssonen.

2 Sikkerhetssone ved ulike hastigheter

Utforming av sikkerhetssonen etter normale krav er beskrevet detaljert under.


2.1 Sikkerhetssone med bredde 0,5 m (V ≤ 50 km/h)

  • I oppholdssonen, inn mot sikkerhetssonen, legges en 100 mm bred varselgul linje
  • Taktil varselindikator med bredde 400 mm legges mellom oppholdssonen og den gule stripa
  • En varselgul stripe legges i bredde opptil 100 mm langs plattformkant
Figur 2: Utforming av sikkerhetssone med bredde 0,5 m

2.2 Sikkerhetssone med bredde 1,0 m (50 < V ≤ 140 km/h)

  • I oppholdssonen, inn mot sikkerhetssonen, legges en 100 mm bred varselgul linje
  • Taktil varselindikator med bredde 900 mm legges mellom oppholdssonen og den gule stripa
  • En varselgul stripe legges i bredde opptil 100 mm langs plattformkant
Figur 3: Utforming av sikkerhetssone med bredde 1,0 m

2.3 Sikkerhetssone med bredde 1,5 m (140 < V ≤ 200 km/h)

  • I oppholdssonen, inn mot sikkerhetssonen, legges en 100 mm bred varselgul linje
  • Taktil varselindikator med bredde 1400 mm legges mellom oppholdssonen og den gule stripa
  • En varselgul stripe legges i bredde opptil 100 mm langs plattformkant
Figur 4: Utforming av sikkerhetssone med bredde 1,5 m

2.4 Krav til fargekontrast

Fargekontrasten1 mellom den varselgule linja på plattformkanten og varselindikatoren innenfor bør være minimum 0,4. Dersom varselindikatoren ikke går helt ut til den gule linja (for sikkerhetssone med bredde 1,0 m og 1,5 m) på plattformkanten, gjelder kravet til fargekontrast mellom den gule linja og overflata på plattformen innenfor den gule linja (overflate mellom gul linje og varselindikator).


1) Med fargekontrast menes forskjellen i lyshetstall v mellom to farger. Når kontrasten er stor er det et tydelig skille mellom fargene. Den største forskjellen er mellom svart og hvitt der gråskalaen imellom gir utrykk for ulike lyshetsgrader som kan anvendes som et måleredskap. Ved å sammenligne en farge med gråskalaen på en lyshetsmåler (NCS Natural Colour System’s lyshetsmåler), finner man fargens lyshetstall v. Svart har v 0,10 og hvitt har v 0,95.

Dersom fargekontrast er vanskelig å oppnå ut fra materialvalg og plattformutforming for øvrig, kan reflekterende materiale i varsellinjen(e) kompensere for noe av dette.