Overbygning/Prosjektering/Sporveksler/Vedlegg/Oversikt over sporvekseltegninger

1 Sporveksler som nyanskaffes

1.1 60E1 - sporveksler normal trafikk

Enkle veksler med fast skinnekryss
Stigning, radius 1:9 R300 1:12 R500 1:11,66 R500 1:14 R760 1:15 R760
Sviller Betong Betong Betong Betong Betong
Skinnekryss Manganstål Manganstål Manganstål Manganstål Manganstål
Hovedtegning KO-701409 (Sk 3900) KO-800068 (Sk 3500) KO-800068 (Sk 3500) KO-701372 (Sk 3600) KO-701382 (Sk 3650)
Tungeparti KO-701410 (Sk 3901) KO-701361 (Sk 3501) KO-701361 (Sk 3501) KO-701373 (Sk 3601) KO-701373 (Sk 3601)
Kryssparti KO-701412 (Sk 3902) KO-701362 (Sk 3502) KO-701374 (Sk 3602) KO-701374 (Sk 3602) (Sk 3652)


Enkle veksler med bevegelig skinnekryss
Stigning, radius 1:9 R300 1:8,21 1:12 R500 1:11,3 1:14 R760 1:15 R760 1:18,4 R1200 1:26,1 R2500
Sviller Betong Betong Betong Betong Betong Betong Betong Betong
Skinnekryss bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig
Hovedtegning KO-800099 KO-065306 KO-800090 KO 067168 KO-800108 KO-800164 KO-800081 KO-701399 (Sk 3800)
Tungeparti KO-800100 KO-800091 KO-800109 KO-800082 KO-701400 (Sk 3801)
Kryssparti KO-800101 KO-800092 KO-800110 KO-800083 KO-701400 (Sk 3802)


Dobbel sporsløyfe med sporkryss og 4 enkle sporveksler
Stigning 1:9 1:12
Sporavstand 4700 mm 4700 mm
Sviller Betong Betong
Skinnekryss Manganstål Manganstål
Hovedtegning KO-066249 KO-066250

Sporveksler med kassesville i stål med integrerte driv- og kontrollstenger har revisjon K

Sporveksler med transformator for sporvekselvarme integrert i spesialsville har revisjon T

1.2 60E1 - sporveksler for 35 tonn aksellast

Enkle veksler med bevegelig skinnekryss
Stigning, radius 1:9 R300 1) 1:8,21 R300 2) 1:11,3 R500 2) 1:12 R500 1) 1:14 R760 2) 1:15 R760 1)
Sviller Betong Betong Betong Betong Betong Betong
Skinnekryss bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig bevegelig
Hovedtegning KO-068389 KO-068389 KO-068390 KO-068390 KO-068391 KO-068391

1) Sporveksel med rett spor etter bakkant i avvik.

2) Sporveksel med gjennomgående radius i avvik.

1.3 54E3 - sporveksler

Enkle veksler med fjærtunger
Stigning, radius 1:7 R190 1:9 R190 1:9 R300 1:12 R500 1:14 R760
Sviller Betong Betong Betong Betong Betong
Skinnekryss Karbonstål Manganstål Manganstål Manganstål Manganstål
Hovedtegning KO-800157 KO-701334 (Sk 3450) KO-701287 (Sk 3250) KO-701306 (Sk 3350) KO-701319 (Sk 3400)
Tungeparti KO-701337 (Sk 3451) KO-701289 (Sk 3251) KO-701308 (Sk 3351) KO-701321 (Sk 3401)
Kryssparti KO-701338 (Sk 3452) KO-701290 (Sk 3252) KO-701309 (Sk 3352) KO-701322 (Sk 3402)
Doble kryssveksler med fjærtunger
Stigning, Radius 1:9 R190
Sviller Tre
Hovedtegning KO-800167 (Sk 3430)
Tungeparti Sk 3431
Kryssparti Sk 3432

Sporveksler med kassesville i stål med integrerte driv- og kontrollstenger har revisjon K

Sporveksler med transformator for sporvekselvarme integrert i spesialsville har revisjon T

2 Sporveksler som ikke nyanskaffes

2.1 60E1 - Sporveksler

Enkle veksler med fast skinnekryss
Stigning, radius 1:18,5 R1200 1:18,4 R1200
Sviller Betong Betong
Skinnekryss Manganstål Manganstål
Hovedtegning KO-701384 (Sk 3700) KO-701396 (Sk 3750)
Tungeparti KO-701386 (Sk 3701) Sk 3751
Kryssparti KO-701387 (Sk 3702) Sk 3752


Sporkryss
Stigning 1:12
Sviller Tre
Skinnekryss Manganstål
Hovedtegning KO-701421 (Sk 4000)
Halve kryssparti KO-701422 (Sk 4002)

2.2 54E3 - sporveksler

Enkle veksler med fjærtunger
Stigning, radius 1:7 R190 1:9 R190 1:9 R190 1:9 R190 1:9 R300 1:9 R300 1:9 R300 1:12 R500 1:12 R500 1:14 R760
Sviller Tre Betong Tre Tre Tre Betong Tre Betong Tre Tre
Skinnekryss Karbonstål Karbonstål Karbonstål Manganstål Karbonstål Karbonstål Manganstål Karbonstål Manganstål Manganstål
Hovedtegning KO-800125 KO-701350 (Sk 3490) KO-701355 (Sk 3495) KO-70134 (Sk 3470) KO-701281 (Sk 3225) KO-701293 (Sk 3275) KO-701272 (Sk 3200) KO-701313 (Sk 3375) KO-701296 (Sk 3300) KO-701330 (Sk 3420)
Tungeparti KO-701336 (Sk 3451) KO-701347 (Sk 3471) KO-701347 (Sk 3471) KO-701273 (Sk 3201) KO-701288 (Sk 3251) KO-701273 (Sk 3201) KO-701307 (Sk 3351) KO-701297 (Sk 3301) KO-701331 (Sk 3421)
Kryssparti KO-701351 (Sk 3491) KO-701356 (Sk 3496) KO-701348 (Sk 3472) KO-701282 (Sk 3226) KO-701294 (Sk 3276) KO-701274 (Sk 3202) KO-701314 (Sk 3376) KO-701298 (Sk 3302) KO-701332 (Sk 3422)

2.3 49E1 - sporveksler ("2000 serie")

Enkle veksler med fjærskinnetunger - kort kurve
Stigning, radius 1:7 R140 1:9 R190 1:9 R190
Sviller Tre Tre Betong
Hovedtegning Sk 2200 Sk 2300 Sk 2350
Oversikt/tungeanordning Sk 2201 Sk 2301 Sk 2351
Svilleplan/kryss Sk 2202 Sk 2302 Sk 2352
Enkle veksler med fjærskinnetunger - lang kurve
Stigning, radius 1:9 R300 1:9 R300 1:12 R500 1:12 R500 1:7,5 R190 1:7 R190 1:6,6 R190 1:6,28 R190
Sviller Tre Betong Tre Betong Tre Tre Tre Tre
Hovedtegning Sk 2501/2502 Sk 2550 Sk 2600 Sk 2650 Sk 2400 Sk 2420 Sk 2440 Sk 2460
Oversikt/tungeanordning Sk 2501 Sk 2551 Sk 2601 Sk 2651 Sk 2401 Sk 2421 Sk 2441 Sk 2461
Svilleplan/kryss Sk 2502 Sk 2552 Sk 2602 Sk 2652 Sk 2402 Sk 2422 Sk 2442 Sk 2462
Usymmetriske dobbeltveksler med fjærskinnetunger
Stigning, Radius 1:9 R190
Sviller Tre
Hovedtegning Sk 2900
Oversikt/tungeanordning Sk 2901
Svilleplan/kryss Sk 2902
Enkle kryssveksler med fjærskinnetunger
Stigning, Radius 1:9 R190
Sviller Tre
Hovedtegning Sk 2940
Oversikt/tungeanordning Sk 2941
Svilleplan/kryss Sk 2942
Doble kryssveksler med fjærskinnetunger
Stigning, Radius 1:9 R190
Sviller Tre
Hovedtegning Sk 2980
Oversikt/tungeanordning Sk 2981
Svilleplan/kryss Sk 2982

Tegningene "Oversikt/tungeanordning" og "Svilleplan/kryss" brukes under montering av sporvekslene

2.4 49E1 - sporveksler - eldre typer

Enkle veksler med fjærskinnetunge - kort kurve
Symmetriske veksler med fjærskinnetunge
Stigning, radius
1:9 R190
1:7 R140
1:4,8 R215
Oversiktstegning
Sk 1750
Sk 1730
Sk 1880
Sk 1940
Årstall
1966
1982
1967
1970
Tungeanordning
Sk 1751
Sk 1730
Sk 1881
Sk 1941
Skinnekryss
Sk 1752 1)
Sk 1731
Sk 1882
Sk 1942
Enkle veksler med fjærskinnetunger - lang kurve
Stigning, radius
1:7,5 R190
1:7 R190
1:6,6 R190
1:6,28 R190
1:9 R300
Type
7,5
7
6,6
6,28
Betongsviller
Oversiktstegning
Sk 1720
Sk 1800
Sk 1800A
Årstall
1982
1966
1984
Tungeanordning
Sk 1751
Sk 1801
Sk 1801A
Skinnekryss
Sk 1722
Sk 1724
Sk 1723
Sk 1724
Sk 18022)
Sk 1802A
Enkle veksler med fjærskinnetunger - lang kurve
Stigning,radius
1:9 R300
1:12 R500
1:14 R760
Type
Forsterket
Betongsviller
Forsterket
Oversiktstegning
Sk 1820
Sk 1840
Sk 1840A
Sk 1860
Sk 1900
Årstall
1966
1967
1984
1966
1976
Tungeanordning
Sk 1821
Sk 1841
Sk 1841A
Sk 1861
Skinnekryss
Sk1822
Sk 1842
Sk 1842A
Sk 1842
Usymmetriske dobbeltveksler med leddtunger
Stigning, radius
1:9 R190
Oversiktstegning
Sk 815
Årstall
1952
Tungeanordning
Sk 745
Skinnekryss
Sk 763
Midtkryss
Sk 817
Doble kryssveksler med fjærskinnetunger
Enkle kryssveksler med fjærskinnetunger
Stigning, radius
1:9 R190
1:9 R190
Oversiktstegning
Sk 1985
Sk 1970
Årstall
1964
1964
Tungeanordning
Sk 1986
Skinnekryss
Sk 1942
Sidekryss
Sk 1987
1) Eller Sk 1769 (Støpt manganstål)

2) Eller Sk 1819 (Støpt manganstål)

Enkle veksler med leddtunge - kort kurve
Med fjærskinne.tunge
Stigning, radius
1:8 R190­/165
1:9 R190
1:9 R190
Oversiktstegning
Sk 967
Sk 753
Sk 1650
Årstall
1959
1952
1965
Tungeanordning
Sk 754
Sk 754
Sk 1651
Skinnekryss
Sk 968
Sk 763
Sk 954 1)
Sk 1653
Enkle veksler med leddtunger - lang kurve
Med fjærsk.tunger
Stig­ning, radius
1:9 R300
1:9 R300
1:12 R500
Type
Eldre
Nyere
Over­siktstegning
Sk 425
Sk 660a
Sk 978
Sk 1670
Sk 1280a
Årstall
1959
1954
1961
1965
1959
Tungeanordning
Sk 412
Sk 979 2)
Sk 1334
Sk 1671
Sk 1281
Skinnekryss
Sk 426
Sk 660
Sk 980 1)
Sk 973
Sk 1773
Sk 1286b
Usymmetriske dobbeltveksler med leddtunger
Symmetriske veksler
med leddtunger
Stigning, radius
1:8 R190­/165
1:9 R300
2 X 1:9 R300
Type
Eldre
Nyere
Oversiktstegning
Sk 1235
Sk 650
Sk 1321
Sk 1263
Sk 1263
Årstall
1959
1954
1954
1958
1958
Tungeanordning
Sk 754
Sk 412
Sk 1334
Sk 412
Sk 979 2)
Sk 1334 3)
Skinnekryss
Sk 968
Sk 660
Sk 973
Sk 1264
Sk 1264
Midtkryss
Sk 1239
Sk 650
Sk 1323
Doble kryssveksler med leddtunger
Enkle kryssveksler
med leddtunger
Stigning, radius 1:8 R190/165 1:9 R190 1:9 R220
1:9 R190
Oversiktstegning Sk 1230 Sk 789 Sk 600
Sk 1505
Årstall 1954 1952 1946
1963
Tungeanordning Sk 754 Sk 754 Sk 601
Sk 754
Skinnekryss Sk 968 Sk 763 Sk 603
Sk 763
Sidekryss Sk 1231 Sk 790 Sk 602
Sk 1518-1519
1) Skinnekryss med bevegelig vingeskinne

2) Tungeanordning med palstengsel

3) Tungeanordning med hakestengsel2.5 35kg - sporveksler

Enkle veksler med leddtunger - kort kurve
Stigning, radi­us
1:7 R135
1:8 R190/105
1:9 R190
Type
Nyere
Eldre
Nyere
Eldre
Nyere
Eldre
Oversiktstegning Sk 1122 1) Sk 566 Sk 1400 1) Sk 356 Sk 641 1) Sk 521
Årstall
1953
1939
1945
1929
1945
1936
Tungeanordning Sk 1126 Sk 374 Sk 1473 Sk 523 Sk 1473 Sk 523
Skinnekryss Sk 1125 1) Sk 566 Sk 1112 1) Sk 356 Sk 644 1)2) Sk 521
Enkle veksler med leddtunger - lang kurve
Stigning, radi­us
1:9 R300
1:12 R500
Type
Nyere
Eldre
Oversiktstegning Sk 1497 Sk 492 Sk 640a
Sk 1425a
Årstall
1963
1935
1952
Tungeanordning Sk 1498 Sk 493 Sk 493
Sk 1426
Skinnekryss Sk 1495 3) Sk 495 2) Sk 693
Sk 1433
Usymmetriske dobbeltveksler med leddtunger
Stigning, radius
1:7 R135
1:8 R190/165
1:9 R190
Type
Nyere
Eldre
Nyere
Eldre
Nyere
Eldre
Oversiktstegning Sk 1130 Sk 576 Sk 841 1) Sk 382 Sk 1193 1) Sk 361
Årstall
1969
1939
1952
1929
1964
1929
Tungeanordning Sk 1126 Sk 374 Sk 1473 Sk 523 Sk 1473 Sk 523
Skinnekryss Sk 1125 Sk 566 Sk 1112 1) Sk 376 Sk 1194 1) Sk 521
Sk 1131 NN 368 Sk 842 1) Sk 382 Sk 1195 1) Sk 381
Doble kryssveksler med leddtunger
Stigning, radius
1:7 R135
1:8 R190/165
1:9 R190
Type
Nyere
Eldre
Nyere
Eldre
Nyere
Eldre
Oversiktstegning Sk 1134 NN 366 Sk 901 1) Sk 376 Sk 846 1) Sk 370
Årstall 1952 1917 1952 1930 1952 1930
Tungeanordning Sk 1126 Sk 566 Sk 1473 Sk 523 Sk 1473 Sk 523
Skinnekryss Sk 1112 1) Sk 566 Sk 1112 1) Sk 376 Sk 1194 1) Sk 521
Sidekryss Sk 902 NN 366 Sk 902 Sk 376 Sk 847 1) Sk 370
Enkle kryssveksler med leddtunger
Stigning, radius
1:9 R190
1)Svilleskruebefestigelse i stedet for spikerfeste.
Oversiktstegning Sk 1469 2)Eller Sk 1100 (skinnekryss med vingeskinne).
Årstall
1962
3)Eller Sk 1401 (skinnekryss med bevegelig vingeskinne).
Tungeanordning Sk 1473
Skinnekryss Sk 1194 1)
Sidekryss Sk 847