Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Prosedyre for påføring av friksjonsmiddel «Electragel 2003»

1 Hensikt og omfang

Denne prosedyren gir retningslinjer for påføring av friksjonsmiddel ”Electragel 2003” som brukes for å forbedre adhesjonsforhold mellom skinne og hjul i perioder hvor løvfall gir glatte skinner.

Electragel 2003 inneholder partikler som øker friksjon/adhesjonsforhold på skinnens kjøreflate. Electragel 2003 inneholder også små kuler i rustfritt stål som skal bidra til elektrisk kontakt mellom hjul og skinne i sporavsnitt med elektriske sporfelt.

2 Bruksbetingelser

2.1 Generelt

  • Electragel 2003 skal bare anvendes på steder og i perioder hvor dårlige adhesjon-/friksjonsforhold er et problem
  • Electragel 2003 skal aldri blandes med smøremidler eller andre oljer/fett

2.2 I spor med elektriske sporfelt

Ved bruk i spor der tog detekteres ved hjelp av elektriske sporfelt gjelder i tillegg følgende betingelse for bruk:

  • Electragel 2003 skal ikke anvendes dersom det er fare for frost eller underkjølt regn
  • Friksjonsmiddelet skal ikke påføres i avstand under 50 meter til isolerte skjøter og sporveksler
  • Togleder skal informeres før friksjonsmiddelet påføres

3 Påføring

Friksjonsmiddel påføres fra håndholdt tralle som vist i figuren under. Påføring utføres i ”rask gangfart”

  • Før påføring i spor med elektriske sporfelt skal skinnetemperaturen måles og registreres. Det tillates ikke påføring ved lavere temperatur enn +1 0C
  • Isolerte skjøter skal inspiseres visuelt. Om nødvendig skal utvalsinger (”nebb”) slipes bort og skjøter rengjøres
  • Påføring skal utføres så nær første togpassering som mulig
Tralle for påføring av Electragel 2003