Overbygning/Vedlikehold/Sviller/Vedlegg/Skording på betongsviller

Skording på betongsviller

Høydejustering ved å løfte skinnen med ekstra mellomlegg (skording) skal bare anvendes når det pga. temperaturforhold ikke er mulig å løfte sporet i ballasten.

For sporkonstruksjoner med inntil 6,5 mm mellomlegg kan skording opp til 5 mm + vertikal isolatorslitasje utføres uten ytterligere tiltak. Ytterligere skording opp til maks. 10 mm krever bruk av strekkbolter og skal utføres etter følgende retningslinjer:

  • strekkbolter kan monteres mellom maks. 4 etterfølgende sviller (3 strekkbolter)
  • det skal være minst 5 sviller uten strekkbolter mellom partier med strekkbolter
  • strekkbolter skal fjernes og befestigelsesfjærer skal skiftes innen utgangen av april påfølgende vår