Rolleliste for Teknisk regelverk

Ansvar

Regelverkskoordinator administrerer denne prosedyren.

Regelverkskoordinator

Regelverkskoordinator: Helen Helland

Systemansvarlig

Systemansvarlig: Daniel Wik Raknes

Fagansvarlig og kontrollør

Fagområde Fagansvarlig Kontrollør
Felles elektro Øyvind Stensby Tore Telstad
Skilt Helen Helland Frode Teigen
Overbygning/Prosjektering og Bygging Frode Teigen Alf Helge Løhren
Overbygning/Vedlikehold Frode Teigen Alf Helge Løhren
Underbygning Geir Svanø NN
Tunneler Trine Bye Sagen NN
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging Kameran Aziz Ian Willoughby
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold Ian Willoughby Kameran Aziz
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen Tore Telstad
Lavspenning Per Klepsland Tore Telstad
Banestrømforsyning Steinar Danielsen Tore Telstad
Signal Ronald Hortman Ståle Solli
Tele Arne Aas Ronald Hortman
Rullende materiell Bjørn Ukkestad Steinar Høisæter

Tverrfaglig kontrollør

Tverrfaglig kontrollør: Christopher Schive, Terje Sivertsen

Godkjenningsrådet

Godkjenningsrådet består av:

Leder Regelverk og godkjenning: Christopher Schive

Leder Over- og underbygning: Frode Teigen

Leder Elkraft: Tore Telstad

Avdelingsleder Teknologisk standardisering og aksept: Stein Ovar Nielsen

Leder Rullende materiell: Bjørn Ukkestad

Prosjekter: Johan Seljås og Hege Magnussen

Infrastruktureier: Brede Nermoen

Kunde og trafikk: Erik Borgersen