Rolleliste for Teknisk regelverk

1 Ansvar

Regelverkskoordinator administrerer denne prosedyren.

2 Regelverkskoordinator

Regelverkskoordinator: Helen Helland

3 Applikasjonsansvarlig

Applikasjonsansvarlig: NN

4 Fagansvarlig og kontrollør

Fagområde Fagansvarlig Kontrollør 1)
Felles elektro Andreas Rosendahl Simonsen Pål Foshaugen
Skilt Helen Helland Frode Teigen
Overbygning Frode Teigen Alf Helge Løhren
Underbygning Geir Svanø Lars Løberg Brækstad
Tunneler Trine Bye Sagen NN
Bruer og konstruksjoner John Magne Hembre Phuong Tran
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen Pål Foshaugen
Lavspenning Johan Seljås Fredrik Oddsten
Banestrømforsyning Steinar Danielsen Pål Foshaugen
Signal Safiye Emilie Dursun Sverre Nilsen
Ekom Arne Aas Gustav Foseid
Rullende materiell NN NN

1) Det er den oftest benyttede kontrolløren som er oppført. Alle fagansvarlige/søknadsbehandlere kan også inneha rollen som kontrollør.

5 Redaktør

Redaktør Teknisk regelverk: Christopher Schive, Terje Sivertsen (stedsfortreder)

6 Godkjenningsrådet

Godkjenningsrådet består av:

Redaktør Teknisk regelverk: Christopher Schive

Stedfortredende redaktør: Terje Sivertsen

Prosjekter: Brede Nermoen, Johan Seljås og Hege Magnussen

Infrastruktureier: Tony Dæmring

Kunde og trafikk: Erik Borgersen