Rolling stock/Appendix 3.e: Wheel diameter in relation to axle load

Største aksellast/minste hjuldiameter - tilatte loktyper

Tabell 3.e.1 Største aksellast og minste hjuldiameter for vogner
Aksellaster [t] 25 22,5 20 18 16 14 12 10 7,5 5
Minste hjuldiameter [mm] 1) 900 870 840 760 680 630 550 470 390 330

1) Minste hjuldiameter = nominell diameter minus slitasje

Tabell 3.e.2 Tillatt anvendelse av elektriske loktyper
Loktype 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Største aksellast [t] 15 12 15,8 15,5 20 18 17,5 22 20 17 20,5
Overbygn.klasse Tillatt aksellast for godsvogner
Ofot-banen 25 x x x x x x x x x x x
d 22,5 x x x x x x x x x
c 22,5 x x x x x x x x x
b 20,5 x x x x x x 1) x
a 16,5 x x x x x x

1) Bare tillatt på Østfoldbanen østre linje

Tabell 3.e.3 Tillatt anvendelse av diesellok og traktorer
Loktype Diesellok Traktorer
2 3 4 5 6 8 201-220 221-224
Største aksellast [t] 15 17 19 18 20,5 20,7 11,5 14,5

16,5

Overbygnings-klasse Tillatt aksellast for godsvogner
Ofotbanen 25 x x x x x x x x
d 22,5 x x x x x x x x
c 22,5 x x x x x x x x
b 20 x x x2) x x x x
a 16,5 x x x2) x3) x x

2) Bare tillatt på strekningene Hell - Storlien, Hell - Grong - Namsos og Marienborg - Stavne - Leangen

3) Tillatt med hastighet opp til 30 km/h