Rolling stock/Characteristics of the infrastructure/Object and scope

Norsk versjon: [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Hensikt og omfang]