Sandkasse/stoy/2018KL/Konstruksjoner/Vedlegg/Data som overføres til Banedata

1 Data som overføres til Banedata

1.1 Maste- og utliggertabeller

Maste- og utliggertabeller trenger følgende informasjon som legges inn i programvaren Candrop. Denne programvaren har flere fliker for innfylling av data for hver ledningspart. Disse dataene dokumenteres ved følgende informasjon:

 1. Punkter som er merket skal overføres til Banedata.
 • Generelle ledningspartsdata
  • Filnavn
  • Start km.
  • System (utforming)
  • Isolatorlengde (utliggerisolatorer)
  • Beregning med standardverdier
  • Masteantall
  • Horisontalkurvatur
  • Overhøyde
  • Vertikalkurvatur
  • Utført av
  • Kommentar (må inneholde informasjon om ledningsnummer)
 • Systemdata
  • Bæreline (benevning og vekt)
  • Kontakttråd (benevning og vekt)
  • Y-line (benevning og vekt)
  • Hengetråd (benevning og vekt)
  • Strekk Bæreline
  • Strekk kontakttråd
  • Strekk Y-line
  • Lengde Y-line
  • Avstand til første hengetråd
  • Nedheng
  • Tilleggsvekt
  • Kuttelengde (hengetråd)
  • Kontrollmål (hengetråd)
  • Avstand fra midte mast til midte utligger ved seksjonsutliggere
  • Distanse mellom lett direksjonsstag og innfesting av utliggerhengetråd
 • Utliggerdata
  • Mastenummer
  • Mastetype
  • Spesialtilfeller (f.eks. fix punkt, alternativ heving av kontakttråd ves avspenningsutligger..)
  • Spennlengde
  • Kontakttrådhøyde over SO
  • Systemhøyde
  • Kontakttrådens sikksakk
  • Avstand forkant mast - midte spor (positiv verdi = til høyre for spor, negativ verdi = til venster for sporet)
  • Mastehelning (masteflankens helning pr. m)
  • e-mål (± avstand mellom topp mastens fotplate og SO)
  • Mastelengde
  • Konsollavstand
  • Mastens overlengde (avtand fra mastetopp til øvre utliggerkonsoll)
  • Overhøyde (ved å legge inn traseens data blir dette generert automatisk)
  • Kurveradie (ved å legge inn traseens data blir dette generert automatisk)
 • Horisontalkurvatur
  • Sporradius (høyrekurve = positiv verdi, venstrekurve = negativ verdi og rettlinje = null)
  • Startpunkt (kurveavsnittets begynnelse)
  • Endepunkt (kurveutsnittets avslutning)
 • Overhøyde
  • Overhøyde (kun konstante verdier)
  • Startpunkt (kilometer for overhøydens startpunkt)
  • Endepunkt (kilometer for overhøydens endepunkt)
 • Vertikalkurvatur
  • Stigning/fall
  • Brekkpunkt
  • Radius (avrundingsradien mellom to endringer av stigning/fall)