Signal/Bygging/Sporveksel- og sporsperreutrustning/Vedlegg: Lokalstiller Type T1409/76 s


1 Lokalstiller type T1409/76 s

1.1 Generelt

Lokalstilleren er et betjeningsutstyr med 1 eller 2 trykknapper og 1 lampe påmontert. Lokalstilleren er laget i silumin og tilpasset for feste på egen stolpe.

Til visse anleggstyper kan det være behov for å blende den ene trykknappen og foreta en omkobling av lokalstilleren.

Lokalstilleren bygges iht. tegning SA-041994 Bl.1-3. På denne tegning er alle deler, samt bestillingsnummer for disse beskrevet.

1.2 Stolpe for lokalstiller

Stolpen er laget av et U-jern som er varmforsinket. Stolpen er beregnet å monteres frittstående ved delvis nedgraving i bakken.

Stolpen bygges iht. tegning SA-018812. På denne tegning er alle deler, samt F.nr. for disse beskrevet.