Signal/Bygging/Sporveksel- og sporsperreutrustning/Vedlegg: Montering av kontrollås på sporsperre


1 Generelt

Denne monteringsanvisningen gjelder for montering av kontrollås type KTL på sporsperrer.

Det velges nøkkel med riktig nøkkelform og enten “merket” eller “ikke merket” i henhold til prosjekteringen. Låsen utstyres med nøkkelblikk iht. valgt nøkkelform, hvis det ikke er integrert i låsen. I tillegg skal det monteres merkeblikk enten på oversiden eller undersiden av låsfallen avhengig av om nøkkelen er merket eller umerket. Det skal kontrolleres at samme nøkkel ikke kan benyttes i noen av de andre låsene på stasjonen, ikke i låsene på sidespor på linjen mot nabostasjoner eller i noen låser på nabostasjonene.

Unntak: Lås nr. 2 i sporsperre og tilhørende lås i sporveksel benytter samme nøkkel.

2 Montering av låser

Kontrollåsen som benyttes kan brukes til både sporveksel og sporsperre. På sporsperre kan det benyttes en eller to låser. Sporsperren kan avhengig av valgt låseplassering, låses i pålagt og/eller avlagt stilling.

Montering:

Kontrollås nr. 1 og/eller lås nr. 2 monteres hver for seg som angitt nedenfor.

 • Monter nøkkelblikk og merkeblikk i låsen.
 • Kontroller at valgt nøkkel passer i låsen.
 • Kontroller at sporsperren lett kan løftes av og legges på skinnen før låsen monteres.
 • Monter kontrollåsen etter S. tegning.
 • Merk nøkkel til lås nr. 1 med riktig nr.(f. eks. SpII/3).
 • Merk nøkkel til lås nr. 2 med riktig nr.(f. eks V3).


Etter montering kontrolleres:

 1. Med nøkkelen tatt ut av kontrollås nr. 1
  • at sporsperren ikke kan løftes ut av støttejernet eller mer enn 10 mm opp fra skinnen.
  • at nøkkelen ikke kan tas ut av kontrollås nr. 2.
 2. Med nøkkelen tatt ut av kontrollås nr. 2
  • at sporsperren ikke kan løftes mer enn at man har minimum 50 mm avstand til underkant av det normale lasteprofilet.