Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg/Kritiske kommandoer

1 Omfang

Dette dokumentet gir oversikt over gjeldende kritiske kommandoer.

Definisjon av kritisk kommando finnes i Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg. Listen over kritiske kommandoer er mer spesifikk enn listen over ordrer i Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg. Dette fordi kravene i hoveddokumentet skal gi overordnede føringer, og dermed iblant benytter mer generelle benevnelser for ordrene og dessuten bare gir en oversikt over hvilke ordre som minimum skal finnes. Hensikten med dette vedlegget er å gi en komplett liste kritiske kommandoer som er vedtatt brukt.

1.1 Kritiske kommandoer

1.1.1 Objektavhengige ordre

Følgende ordre til forriglingsutrustning skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • nødomstille forriglingsutrustning (og evt. RBC) fra annen trafikkstyringssentral (L2) (FJNx)
 • nødomstille forriglingsutrustning til fjernstyrt (STFN)
 • nødomstille forriglingsutrustning til stasjonstyrt (STSN)
 • gjenopprett element (GRE)

Følgende ordre til sporveksel/sporsperre skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • elementutløse sporveksel i togvei (VXUH)
 • elementutløse sporveksel i skiftevei (VXUD)
 • opphev sperring av sporveksel (VLAF)
 • omlegging av sporveksel som er oppkjørt (VXOV)

Følgende ordre til signal skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • opphev sperring av alle signal i "Stopp" (på en stasjon / i et område / på sentralblokk) (ASS)

Følgende ordre til sporavsnitt (i togspor, på linjen) skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • opphev sperring for togvei (VXF)
 • opphev sperring av linjeblokk (LBF)
 • opphev sperring av spor (SSF)
 • elementutløse sporavsnitt i togvei (SSUH)
 • elementutløse sporavsnitt i skiftevei (SSUD)
 • forberedende reset av sporavsnitt med akseltellere (AFR)
 • direkte reset av sporavsnitt med akseltellere (AR)

1.1.2 Ikke objektavhengige ordre

Følgende ordre til område skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • annulere annen operatørs behørighet
 • opphev arbeidsrområde (OSF)
 • opphev nødstoppområde/nødevakueringsområde

1.1.3 Togveiordre

Følgende ordre til togvei skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • tidsutløse (tidl. benevnt nødutløse) togvei på sentralblokk (NUHP)

1.1.4 Togordre

Følgende ordre til tog skal håndteres som kritiske kommandoer:

 • angi et togs posisjon (L2)
 • avregistrere tog fra RBC (L2)
 • oppheve betinget/ubetinget nødstopp (L2)