Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg/Tunnelbilder

Mal for tunnelbilder

Malen illustrerer hvordan tunneler skal presenteres i skjermbilde i trafikkstyringssystemet.

Figur 1: Representasjon i detaljbilde
Figur 2: Representasjon i oversiktsbilde