Signal/Vedlikehold/ATC/Feilkoder

< Signal‎ | Vedlikehold‎ | ATC

1 Avlesning av feilkode

Ved balisefeil blir det lagret en feilkode i ATC-datamaskinen. Denne vises ved å stille inn "91" på innstillingshjulet for STH på manøverdelen på ATC-panelet. Feilkoden kan da leses i forindikatoren, samtidig som bokstavene "Fxx" vises i hovedindikatoren.1

Dersom mer enn en feil oppstår før koden leses av, er det kode for sist oppståtte feil som kan leses av.

F1 viser balisegruppens kategori samt om den er med- eller motrettet. Se tabellene de neste sidene.
F2 Peker ut hvor feilen ligger innen balisegruppen. I balise P,A,B eller C og kodeord X,Y eller Z.
F3 Angir kun om mer enn en bitfeil er funnet. Dette varier litt hos de 2 leverandørene.
F2 og F3 Vises ikke ved feil i konstantert motrettet balisegruppe.

Ved flere ulike feil i samme balisegruppe, angis kun en av dem.

Betydningen i den viste feilkoden i F1, F2 og F3 kan leses av i tabellene på de neste sidene. Feilkoden varier litt avhengig av om ombordutrustningen er av type Ansaldo STS- eller Bombardier.

Feilkoder i F-indikatoren med Ansaldo STS ombordutrustning
F1: Balisegruppe hvor feilen er F2: Første kodeord som er feil eller annen feil, Ansaldo STS-system
0 Km-merke A(13) Første balisens X-ord
1 Signal A(1) Første balisens Y-ord
2 Hastighetssignal A(2) eller A(6) Første balisens Z-ord
3 Hastighetssignal A(3) eller A(7) Andre balisens X-ord
4 Signal A(4) Andre balisens Y-ord
5 GMO, GMD, A(5)B(3), A(5)B(5), A(5)B(7) Andre balisens Z-ord
6 Midlertidig nedsett. Eller SH-gruppe A(5)B(9) Tredje balisens X-ord
7 Lenkingsfeil signal Tredje balisens Y-ord
8 Lenkingsfeil hastssign. også FSK Tredje balisens Z-ord
9 Radiobalisegruppe Fjerde balisens X-ord
A Annen feil, uidentifiserbar balisegruppe Fjerde balisens Y-ord
C Motrettet, uidentifiserbar balisegruppe Fjerde balisens Z-ord
E Motrettet Hastighetssignal A(2) eller A(6) eller SH-gruppe Femte balisens X-ord
F Motrettet Hastighetssignal A(3) eller A(7) eller markeringsmerke Femte balisens Y-ord
H Motrettet signal Femte balisens Z-ord
L Motrettet midlertidig hastighetssign. eller grensebalise Ugyldig balisekombinasjon uten markør2
P For mange informasjoner Ugyldig balisekombinasjon med markør2
U Ensom(me) markør(er)2 Reserve


Feilkoder i F-indikatoren med Bombardier ombordutrustning:
F1: Balisegruppe hvor feilen er F2: Første kodeord som er feil eller annen feil, Bombardier-system
0 Km-merke A(13) Første balisens X-ord
1 Signal A(1) Første balisens Y- eller Z-ord
2 Hastighetssignal A(2) eller A(6) Første balisens Y- eller Z-ord
3 Hastighetssignal A(3) eller A(7) Andre balisens X-ord
4 Signal A(4) Andre balisens Y- eller Z-ord
5 GMO, GMD, A(5)B(3), A(5)B(5), A(5)B(7)
6 Midlertidig nedsett. Eller SH-gruppe A(5)B(9) Tredje balisens X-ord
7 Lenkingsfeil signal Tredje balisens Y- eller Z-ord
8 Lenkingsfeil hastssign. også FSK Tredje balisens Y- eller Z-ord
9 Radiobalisegruppe Fjerde balisens X-ord
A Annen feil, uidentifiserbar balisegruppe Fjerde balisens Y- ellerd Z-ord
C Motrettet, uidentifiserbar balisegruppe Fjerde balisens Y- ellerd Z-ord
E Motrettet Hastighetssignal A(2) eller A(6) eller SH-gruppe Femte balisens X-ord
F Motrettet Hastighetssignal A(3) eller A(7) eller markeringsmerke Femte balisens Y- eller Z-ord
H Motrettet signal Femte balisens Y- eller Z-ord
L Motrettet midlertidig hastighetssign. eller grensebalise Ugyldig balisekombinasjon uten markør2
P For mange informasjoner Ugyldig balisekombinasjon med markør2
U Ensom(me) markør(er)2 Reserve

2 Feil i ombordutrustningen

Når det inntreffer feil på ombordutrustningen vil normalt lydsignal F1 og F2 høres samtidig som det er blink i ATC-feillampe. Fører har i slike tilfeller visse regler som må følges. Han skal bl. a. sjekke feilliste, avlese feilkode og slå av ATC for å prøve en ny oppstart. Feilen skal dessuten rapporteres.

STH-"90-koder"
STH Forklaring
91 Avlesing av feilkode
92 Kontroll av forbindelse til togradio:

"|||" betyr at forbindelse til togradio er OK

"||" betyr at ATC-radiogrensesnitt(kort) finnes i ATC-datamaskinen, men togradio er ikke aktivert, montert eller tilkoblet.

" " ingen indikering betyr at ATC-grensesnitt(kort) ikke finnes i ATC-datamaskinen.

93 Systemet skal gi driftsbrems. Trykksenking ÷100 kPa. Avlesning av hovedledningstrykk.
94 Systemet skal gi brems. Trykksenking ÷150 kPa. Avlesning av hovedledningstrykk. Gjelder kun ved stillstand.
95 Systemet skal gi nødbrems. Avlesning av hovedledningstrykk. Gjelder kun ved stillstand.
96 Trinnvis senkning av driftsbrems på 100 kPa. Avlesning av hovedledningstrykk. Brukes bare av servicepersonale. Gjelder kun ved stillstand.
97 Avlesning av siste passerte balisegruppe. Brukes bare ved testkjøring.
98 Avlesning av hovedledningstrykket og hastighet.
99 Avlesning av minne. Brukes kun av leverandør.

1 Ansaldo STS systemet viser FEL. Systemet til Bombardier viser ulike symbol avhengig av hvilket program som oppdaget feilen (FA, Fb, FAb).

2 Markør er balise uten kodeinformasjon. Benyttes ikke i Norge.