TABELL:Alarmer i elektrotekniske rom

Tabellen lister mulige relevante varsler. Behovet for varsling kan være avhengig av lokale forhold, og tabellen er følgelig ikke uttømmende.

Type alarm/overvåking/styring kategori 0 kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 3 skap
Brann (via døråpnesystem) (*)   X   X   X   -   -
Innbrudd   X   X   X   X   X
Temperatur høy A (over 27 ºC)   X   X   X   X   X
Temperatur høy B (over 25 ºC)   X   X   X   X   -
Temperatur lav A (under 5 ºC)   -   -   X   -/X   -
Strømbrudd og jordfeil (fra likeretter)   X   X   X   X   X
Likeretter   X   X   X   X   X
UPS   X   X   X   -   -
Aggregat(lite diesel, ved feil i drift)   X   X   -   -   -
Vannlekkasje/tilbakeslagsventil (**)   X   X   X   X   -
Feil på kjølesystem/ventilasjon   X   X   X   -   -
Dørovervåking, passeringer (*)   X   X   X   X   -
Døråpning styresignal (*)   X   X   X   X   X
Feil på advarselslamper for flytrafikk i radiomaster
(skal varsles)
  
  • (*) I rom med installerte kortlesere.
  • (**) I rom med vannkjølere eller rommet ligger under bakkenivå eller har andre grunner til risiko for vanninntrengning.