TABELL:Alarmklassifisering av signaler

Tabell: Alarmklassifisering av signaler
Alarmklasse Betydning/konsekvens Operative tiltak
0 Melding Informasjon, ingen konsekvens. For eksempel normale indikeringer og måleverdier. Ingen
1 Varsel Viktig informasjon, for eksempel overskridelse av øvre grenseverdi 1 eller nedre grenseverdi 1. Brukes spesielt for å kunne iverksette tiltak for å hindre at 2 Feil eller 3 Alvorlig feil oppstår. 1. Undersøkelse
2. Nødvendige aksjoner
3. Eventuell utkvittering
2 Feil Funksjon stopper og eventuelt blokkeres, for eksempel basert på overskridelse av øvre grenseverdi 2 eller nedre grenseverdi 2. 1. Undersøkelse
2. Nødvendige aksjoner
3. Eventuell deblokkering
4. Start via fjernkontroll
3 Alvorlig feil Funksjon stopper og eventuelt blokkeres.
Komponenten eller anlegget kan være skadet.
1. Undersøkelse
2. Nødvendige aksjoner
3. Eventuell deblokkering
4. Start via lokalkontroll (fysisk i/ved forsyningsanlegget).