TABELL:Anbefalt klima i elektrotekniske rom

Denne tabellen beskriver anbefalt klima i elektrotekniske rom.

Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom
Elektroteknisk rom/kiosk/skap Temperatur
°C
Luftfuktighet
%
Kapsling av rom
generelt / i tunnel
Norm, kommentar
AT-kiosk — / IP4x
Høyspenningsrom (transformator) — / IP5x Avgrensing til andre rom kan være med netting
Lavspenningstavler IP4x / IP5x
Klimaanlegg < 90 IP3x / IP4x
Kjøleanlegg < 90 IP3x / IP4x
Batterirom (og batteribank for UPS) 10 – 28 * — / — * Levetid for batterier avhenger av temperatur,
følg anbefalinger fra produsent!
rom for IKT-utstyr (fordeler, rutere etc.) -5 – 28 — / —
Togvarmekiosk -5 – 40 < 90 IP4x / — EN 50125-2, EN 50125-3
Kiosk, blokkpost/bomanlegg -5 – 40 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
Skap, blokkpost/bomanlegg -45 – 65 IP44 / IP54 EN 50125-2, EN 50125-3
rom for dieselaggregat > 10 — / —
Koblingshus -5 – 40 — / — NEK 440
Omformer, roterende > 10 — / — NEK 440
Omformer, statisk 5 – 30 < 90 IP4x / — NEK 440
Rom med utstyr for ekomnett
rom, kategori 3, skap -45 – 65 IP44 / IP54 EN 50125-2, EN 50125-3
rom, kategori 3 5 – 28 < 90 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
rom, kategori 2 15 – 28 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
rom, kategori 1 * * * / — * EN 50600-serien, EN 50600-2-3, (ASHRAE)
rom, kategori 0 * * * / — * EN 50600-serien, EN 50600-2-3, (ASHRAE)
* Se kommentarfeltet for den aktuelle raden.
— Krav ikke spesifisert /ofte trivielt oppfylt.