TABELL:Andre indikeringer

Denne tabellen beskriver indikeringer som ikke er gitt i andre tabeller

Tabell: Andre indikeringer
Nr. Indikering S O D
1. Avsporingsindikator se hovedsignal X X X
2. Ventilasjon i tunnel av/på X
3. Lys av/på X
4. Togvarme av/på X