TABELL:Avgrensning av områder

Denne tabellen beskriver avgrensning av områder av banenettet.

Tabell: Avgrensning av områder
Område Beskrivelse
Koblingshuset Oslo S Selve koblingshuset, alle matekabler, og alle spor som normalt er ensidig matet fra koblingshuset.
Oslo-området Innenfor området som avgrenses av følgende stasjoner, inkludert stasjonsområdene:
  • Nittedal (Gjøvikbanen)
  • Jessheim (Hovedbanen)
  • Gardermoen (Gardermobanen)
  • Fetsund (Kongsvingerbanen)
  • Sande (Vestfoldbanen)
  • Hokksund (Sørlandsbanen, mot Oslo via Drammenbanen)
  • Tyristrand (Randsfjordbanen, mot Oslo via Ringeriksbanen)
  • Jevnaker (Roa - Hønefossbanen, mot Oslo via Ringeriksbanen)
  • Veme (Bergensbanen, mot Oslo via Ringeriksbanen)
  • Vestby (Østfoldbanen)
  • Tomter (Østfoldbanen Østre linje)
Ytre Oslo-område Gjelder alle nye InterCity-strekninger utenfor Oslo-området, inkludert stasjonsområdene:
  • Lillehammer (Dovrebanen)
  • Halden (Østfoldbanen)
  • Bø (Vestfoldbanen, Bratsbergbanen og Sørlandsbanen)

Gjelder i tillegg strekningene:

  • (Hokksund) - (Tyristrand) (Randsfjordbanen)
  • (Nittedal) - Gran (Gjøvikbanen)
  • Roa - (Jevnaker) (Roa - Hønefossbanen)
Ofotbanen -
Resten av landet -