TABELL:Avstand fra jernbanespor og magnetisk flukstetthet

Denne tabellen beskriver avstand fra jernbanespor og magnetisk flukstetthet.

Tabell: Avstand fra jernbanespor og magnetisk flukstetthet
Høyde over skinnene Avstand fra midten av spor Magnetisk flukstetthet
(μT)
2 m 0 m 14
2 m 5 m 3,5
2 m 10 m 1,0
2 m 20 m 0,275