TABELL:Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe

Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe
Avstand mellom Signal 74 og kryssingsbarrierebalisegruppe [LSTART]: Minste tillatte avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel [LSTOPP]:
LSTART ≤10m 50 m
10 m < LSTART ≤ 15 m 55 m
15 m < LSTART ≤ 20 m 60 m
20 m < LSTART ≤ 25 m 65 m
25 m < LSTART ≤ 30 m 70 m
30 m < LSTART ≤ 35 m 73 m
35 m < LSTART ≤ 40 m 76 m
40 m < LSTART ≤ 45 m 79 m
45 m < LSTART ≤ 50 m 82 m
50 m < LSTART ≤ 55 m 85 m
55 m < LSTART ≤ 60 m 88 m
60 m < LSTART ≤ 65 m 91 m
65 m < LSTART ≤ 70 m 94 m
70 m < LSTART ≤ 75 m 97 m
75 m < LSTART ≤ 80 m 100 m
LSTART > 80 m > 100 m