TABELL:BFEklasser

Denne tabellen beskriver typisk klassifisering av banestrømforsyningsanlegg.

Typisk klassifisering av banestrømforsyningsanlegg med kontaktledningsanlegg
Klasse iht. Kraftberedskapsforskriften Anlegg
Uklassifisert
 • Sonegrensebryter 15 kV og 30 kV
 • Koblingshus 15 kV
 • Transformatorstasjoner under 10 MVA
 • Omformerstasjoner under 10 MVA
1
 • Transformatorstasjoner på minst 10 MVA
 • Omformerstasjoner på minst 10 MVA
 • Koblingshus på minst 30 kV (AT)
 • Mate- og returforbindelser 15 kV
 • Kontaktledningsanlegg 15 kV
2
 • Transformatorstasjoner på minst 50 MVA og høyeste spenning på minst 30 kV (AT)
 • Omformerstasjoner på minst 50 MVA og høyeste spenning på minst 30 kV (AT)
 • Mate- og returforbindelser 30 kV (AT)
 • Kontaktledningsanlegg 30 kV (AT)
 • Driftskontrollsystem (FJEL med operatørsteder og samband)
3 Ingen