TABELL:Baliseidentitet

Tabell for utforming av balisegruppers identitet

Tabell: Baliseidentitet
Balisegruppe Tegn 1 - 3 Tegn 4 Tegn 5 Tegn 6 - 7
Hovedsignal med unikt nr. Stasjonsbetegnelse

("XXX")

_ ("underscore") 3 siste siffer i signalnr.
Øvrige hovedsignaler " M/O/S/Y/Æ/Å

L/N/P/T/X/Ø

"
Dvergsignal jfr. avsn. 4.3 " m/o/s/y/æ/å

l/n/p/t/x/ø

"
Frittstående forsignal " F "
FF " Z "
1.Rep. i kjøreretn. " R "
2.Rep. i kjøreretn. " U "
3.Rep. i kjøreretn. " V "
4.Rep. i kjøreretn. " W "
L " - (bindestrek) L 01-99 ("ZZ") *)
SVG, RVG " " V "
SH " " S "
H, H(K1), H(K2) " " H "
ERH, EH, SEH " " E "
GMD, GMO, HG, BU, SU " " G "


Stasjonsbetegnelse "XXX" kan være enten to eller tre bokstaver. Ved to bokstaver er tegn 3 blank.

*) Det skal brukes ulike tall i A-retning og like tall i B-retning.