TABELL:Belysning ved ulike aktivitetsnivå

Denne tabellen beskriver krav til belysning ved ulike aktivitetsnivå.

"travel tid" 100 % av lux-kravet i EN 12464-2:2014
"med aktivitet" 20 % av lux-kravet i EN 12464-2:2014, minimum 5 lux
"uten aktivitet" 10 % av lux-kravet i EN 12464-2:2014, minimum 5 lux