TABELL:Beregnet potensialstigning for utvalgte elutforminger av kontaktledningssystem

Denne tabellen beskriver beregnet potensialstigning for utvalgte elutforminger av kontaktledningssystem.

Tabell: Beregnet potensialstigning for utvalgte elutforminger av kontaktledningssystem
Forutsetninger
1)
Beregnet krav
2)
Subtransient
korslutnings-
strøm
Dimensjoner-
ende strøm
Elutforming E:
Dobbeltspor
15 km mellom
autotrans-
formatorer
Elutforming E:
Enkeltspor
15 km mellom
autotrans-
formatorer
Elutforming E:
Enkeltspor
10 km mellom
autotrans-
formatorer
Elutforming C:
Enkeltspor
3 km mellom
sugetrans-
formatorer
Elutforming B:
Enkeltspor
3 km mellom
sugetrans-
formatorer
[V] [kA] [kA] [V] [V] [V] [V] [V]
Returpotensial
per 1000 A [V]
normal drift 3)
149,3 301,6 247,5 (51,2) (100)
Inntil 5 minutter 311 1,05 182 349 288 54 105
Returpotensial
per 1000 A [V]
kortslutning 3)
172,9 332,8 273,9 (51,2) (100)
Inntil 0,3 s 2236 12,5 8 1383 2656 2191 410 800
16 10,3 1781 3420 2821 527 1030
20 12,8 2213 4250 3506 655 1280
25 16 2766 5312 4382 819 1600
31,5 20,2 3493 6706 5533 1034 2020
Inntil 0,1 s 3730 12,5 12,5 2161 4150 3424 640 1250
16 16 2766 5312 4382 819 1600
20 20 3458 6640 5478 1024 2000
25 25 4323 8300 6848 1280 2500
31,5 31,5 5446 10458 8628 1613 3150
1) For inntil 5 minutter forstås normal drift og en effektiv berøringsspenning på 65 V. Ellers er det utkobling av vern etter henholdsvis 0,3 s og 0,1 s ved kortslutning.
2) Beregnet i henhold til vedlegg i [og EN 50122-1], se spesielt siste kolonne i tabell 5 i vedlegg i. Det er forutsatt en lokal jordresistivitet på 500 ohm·m og en avstand på 1 m fra ståsted til utjevnet objekt.
3) Beregnet under forutsetning av en jordresistivitet på 0,1 S/km per spor (eksempelvis omtrent 150 ohm per mast). Kilde: Kontaktledning, Prosjektering og bygging, Elektrisk utforming.
(November 2017: Forventer mindre justeringer av beregnet potensial for elutforming B og C (to siste kolonner).)