TABELL:Bestykning av sporveksel 1:9

Denne tabellen beskriver bestykning av sporveksel 1:9.

Tabell: Bestykning av sporveksel 1:9
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3
1:9

R190

S54

Bestykning dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 40
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:9

R300

S54 /

UIC60

Bestykning dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 40
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5


* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.

dv - sporvekseldrivverk.