TABELL:Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1

Denne tabellen beskriver bestykning av sporveksel med stigning 1:26,1, UIC60 og R2500.

Tabell: Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:26,1

R2500

UIC60

Bestykning dv dv dv dv dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 (≥ 6) ≥ 6 (≥ 6) ≥ 6 (≥ 6) ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* (≥ 6*) ≥ 6* (≥ 6*) ≥ 6* (≥ 6*) ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.