TABELL:Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4

Denne tabellen beskriver bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4.

Tabell: Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3 4 5
1:12 R500 S54/UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 (≥ 6) ≥ 6 ≥ 40 (≥ 6)
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* (≥ 6*) ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:14 R760 S54 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:14/15 R760 UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:18,4 R1200 UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.