TABELL:Bredde av sikkerhetssone

Denne tabellen beskriver krav til bredde av sikkerhetssone.

Tabell: Bredde av sikkerhetssone
Tillatt hastighet [km/h] Si [m]
V ≤ 50 0,5
50 < V ≤ 140 1,0
140 < V ≤ 200 1,5
V > 200 2,0 + fysisk barriere