TABELL:Breddeutvidelse utenom stasjonsområder for nye baner

Denne tabellen beskriver breddeutvidelse utenom stasjonsområder for nye baner.

Tabell: Breddeutvidelse utenom stasjonsområder for nye baner
R [m] k [mm]
Rettlinje 0
20000 0
10000 0
5000 80
4000 100
3000 120
1000 120
600 130
500 140
300 150