TABELL:Byggetoleranser for plattformer

Denne tabellen beskriver byggetoleranser for plattformer.

Tabell: Byggetoleranser for plattformer
Plattformtype Toleranse i side [mm] Toleranse i høyde [mm]
Lav - 10, + 20 - 20, + 20
Høy - 10, + 10 - 20, 0