TABELL:Dilatasjonsåpning for ledeskinner

Denne tabellen beskriver ekspansjonsåpning for ledeskinner.

Tabell: Ekspansjonsåpning for ledeskinner
Skinnetemp. (0C) +25 + 20 +15 + 10 +5 0 -5 -10 -15
d (mm) 0,76xD 0,82xD 0,88xD 0,94xD D 1.06xD 1,12xD 1,18xD 1,24xD