TABELL:Dispensasjonsmyndighet

Denne tabellen beskriver myndighet til å gi dispensasjon ved ulike regler.

Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon
Regel Verb Myndighet til å gi dispensasjon
Myndighetskrav
skal (i kursiv)
Krav som Bane NOR selv ikke har myndighet til å gi dispensasjon fra
Krav
skal
Redaktør av Teknisk regelverk
Anbefaling
bør
Infrastruktureier
Mulighet/alternative løsninger
kan
Den som prosjekterer, bygger eller vedlikeholder