TABELL:Fall-/stigningskorreksjon sikkerhetsavstander

Denne tabellen beskriver korreksjon av sikkerhetsavstander ved ulike fall- og stigningsgradienter.