TABELL:Fargemerking

Denne tabellen beskriver fargemerking for kabler.

Leder/Kabel Merkefarge
Langsgående jordleder (alle utførelser og forlegninger) Rød
Retur-, mate-, AT-ledere, etc. Rød
Tverrforbindelser, mellom spor, i spor og overkast Rød
Utjevning fra signalutstyr i sone for kontaktledning Grønn
Utjevning fra Ekomutstyr i sone for kontaktledning Gul
Utjevning fra 230 V koblingsskap i sone for kontaktledning Blå
Utjevning fra KL-master, gjerder og andre ledende deler i sone for kontaktledning (ikke tilhørende signal, Ekom eller lavspenning). Rød
Signalkabel Grønn
Ekomkabel Gul
230 V kabel Blå
11 - 24 kV kabel Rød
VIKTIG: Fargen på merket skal være det samme om utgjevningne er tilknyttet langsgående jordleder eller skinne. |