TABELL:Feiltelegram

Tabell for feiltelegram for seriebaliser

Tabell: Feiltelegram
BALISE KODEORD
X Y Z
A-balise ved hovedsignal 4/1 0 K
A-balise ved F, FF eller Rep. 4/1 15 K
B-balise i balisegruppe uten C-balise 9 K 0
B-balise i balisegruppe med C-balise 9 0 0
C-balise 14 0 K
P-balise 8 15 K
A-balise i SH 5 0 K
A-balise i SVG, RVG og H 2/3/6/7 Kodes til nærmeste mer restriktive hastighet som har 5-tall i laveste posisjon