TABELL:Fiberduk

Denne tabellen beskriver ulike bruksklasser av fiberduk.

Tabell: Fiberduk
Bruksklasse Anvendelse mot Arealvekt duk (g/m²)
I
Drensmasser i grøfter
90-110
II
Sand og grus
120-180
III
Pukk og kult
190-300
IV
Usortert sprengstein
≥ 300