TABELL:Forsignal lysstyrke

Denne tabellen beskriver krav til lysstyrke for ulike farger av forsignal.

Tabell: Forsignal - signalfarge og lysstyrke
Signalfarge Daglys [cd] Nattlys [cd]
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Gul 600 2000 150 500
Grønn 400 1400 100 350