TABELL:Funksjon kryssingsbarrierebalisegrupper

Tabell for funksjoner for kryssingsbarrierebalisegrupper

Krav Situasjon Hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Tilleggsbetingelse Funksjon kryssingsbarrierebalisegruppe
1. Alle tog kjørsignal [1] Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

2. Kjøring inn på stasjonen på kjørsignal stoppsignal Før kryssingsbarrieretiden har gått ut Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

3. Kjøring inn på stasjonen på kjørsignal stoppsignal Etter kryssingsbarrieretiden har gått ut Nødstoppgruppe, AY=0
4. Kjøring inn på stasjonen forbi stoppsignal stoppsignal Det er fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Nødstoppgruppe, AY=0

Unntak: releanlegg kan ha AY=14

5. Kjøring inn på stasjonen forbi stoppsignal stoppsignal Det er ikke fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

6. Tog som snur stoppsignal Det er fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Nødstoppgruppe, AY=0
7. Tog som snur stoppsignal Det er ikke fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

8. Lokal skifting stoppsignal Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

9. Etter lokal skifting stoppsignal Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

  1. Gjelder også dersom det er stilt skiftevei videre fra hovedsignalet kodet i henhold til krav 2.2 h)