TABELL:Geometritoleranser (målebase = 1000 mm)

Denne tabellen beskriver geometritoleranse for avvik i skjøtsveiser.

Tabell: Geometritoleranser (målebase = 1000 mm)
Kontroll Spor med sth < 160 km/h Spor med sth ≥ 160 km/h
Retthet kjørekant −0,3 mm / +0,0 mm −0,3 mm / +0,0 mm
Retthet kjøreflate −0,2 mm / +0,3 mm −0,0 mm / +0,3 mm
Fotskjevhet/vridning 2 mm 1 mm