TABELL:Glideskjøt og befestigelse på stålbruer

Denne tabellen beskriver glideskjøt og befestigelse på stålbruer.

Tabell: Glideskjøt og befestigelse på stålbruer
ekspansjonslengde D < 10 m 10 m < D < 100 m D > 100 m
Glideskjøt Nei Nei Ja
Skinnebefestigelse Befestigelse med lengdeforskyvnings-motstand 1) Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse Befestigelse med lengdeforskyvnings-motstand 2)
  1. Det forutsettes at underlagsplate med fjærfeste benyttes i tilsluttende spor på begge sider av brua og at sporene er lagt i pukkballast. Dersom dette kravet ikke er oppfylt benyttes befestigelse som tillater fri lengdebevegelse.
  2. Dersom de tilsluttende spor på land ikke er forsynt med underlagsplater med fjærfeste skal skinnene sikres mot skinnevandring ved hjelp av skinnestoppere.