TABELL:Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast

Denne tabellen beskriver glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast.

Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast
Betegnelse Skinneprofil ΔD maks A (mm) B (mm) J (mm) L (mm) Tegn. nr. Artikkel nr.
GL-60-200B 60E1 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 KO-800174 114121
GL-60-600B ± 300 mm 7650 9002 3825 16652 KO-800173 109466
GL-60-1200B ± 600 mm 9150 10202 3975 19352 KO-800172 109467
GL-60-1800B ± 900 mm 9450 10202 4125 19652 KO-800170 115021
GL-54-200B 54E3 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 KO-800175 114123
GL-54-600B ± 300 mm 7650 9002 3825 16652 KO-800176 114124