TABELL:Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer

Denne tabellen beskriver glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer.

Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer
Betegnelse Skinneprofil ΔD maks A (mm) B (mm) J (mm) L (mm) Tegn. nr. Artikkel nr.
GL-60-200T 60E1 ± 100 mm KO-701269 115022
GL-54-200T 54E3 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 KO-800177 109468