TABELL:Høydenivå vingeskinne og krysspiss i nullpunkt

Denne tabellen beskriver toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss i nullpunkt.

Tabell: Toleranser for høydenivå mellom vingeskinne og krysspiss i nullpunkt1
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
Q0 0 ± 1,0
Q1 0 ± 1,0
Q2 0 ± 1,0
Q3 0 ± 1,5
Q4 0 ± 2,0
Q5 0 ± 3,0

1) Nullpunktet er der hvor krysspissen har samme "hodebredde" som skinneprofilet i sporvekselen.